ไทเทเนี่ยม แร็ค ขนาด 100x150x240 ซม.(4 ชั้น)

ไททัน แร็ค Type II ขนาด 50x150x200 ซม.(4 ชั้น)

ไททัน แร็ค Type I ขนาด 50x150x200 ซม.(4 ชั้น)

ทอมมี่ แร็ค Type II ขนาด 50x100x200 ซม.4 ชั้น

ทอมมี่ แร็ค Type I ขนาด 50x120x200 ซม.(4 ชั้น)