กะบะข้าวสาร ขนาด 60x95x150 ซม.

กะบะ sale 2 ชั้น ขาพับได้ ขนาด 70x120x75 ซม.

กะบะ sale ขาพับ ขนาด 60x120x94 ซม.

กะบะซี่ลวด (แบบไม่มีที่กั้น) Type IIขนาด 80x80x80 ซม.

กะบะซี่ลวด (แบบมีที่กั้น) Type II ขนาด 80x80x80 ซม.

กะบะตะแกรงใหญ่ ขนาด 84x105x84 ซม

กะบะตะแกรงเล็ก ขนาด 55x84x84 ซม.

กะบะลดราคา รุ่น Premium ขนาด 60x120x90 ซม.