ชั้นวางน้ำยาทาเล็บ (Stand) 4 ชั้น ขนาด 120 ซม.

ชั้นวางน้ำยาทาเล็บ (Stand) 5 ชั้น ขนาด 150 ซม.

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กแบบลวด 3 ชั้น ขนาด 17x35x38 ซม.

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กแบบลวด 3 ชั้น ขนาด 17x50x38 ซม.

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กแบบลวด 4 ชั้น ขนาด 19x35x50 ซม.

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กแบบลวด 4 ชั้น ขนาด 19x50x50 ซม.

ชั้นวางน้ำยาทาเล็บขนาดเล็ก 3 ชั้น ขนาด 30x50x30 ซม.

ชั้นวางน้ำยาทาเล็บขนาดเล็ก 3 ชั้น ขนาด 40x50x30 ซม.

ชั้นวางรองเท้า 8 ชั้น ขนาด 35x90x150 ซม.

ชั้นวางรองเท้า 10 ชั้น ขนาด 35x90x185 ซม.

ชั้นโชว์สี(แบบตาข่าย) ขนาด 30x50x150 ซม.

ชั้นวางกระดาษ A4 Type I ขนาด 25x28x150 ซม.

ชั้นวางกระดาษ A4 Type II ขนาด 25x56x150 ซม.

ชั้นวางกระดาษ A3 Type I ขนาด 30x47x150 ซม.

ชั้นวางกระดาษโปสเตอร์ Type I ขนาด 60x86x160 ซม.