เก้าอี้เหล็ก รุ่น 120 ซม.

โต๊ะเหล็ก ขนาด 72x120x75 ซม.