โปรเชลฟ์ ดีไซน์ Type I 1 หน้า (ริมผนัง) ขนาด 40 x 90 x 130 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางสินค้าแบบขั้นบันได ขนาด 100x120x120 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางรุ่น Design Type IV ขนาด 35 x 120 x 120 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางรุ่น Design Type IV ขนาด 35 x 90 x 120 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางรุ่น Design Type IV ขนาด 35 x 60 x 120 ซม.4 ชั้น

โปรเชลฟ์ ดีไซน์ Type III B series. ขนาด 33 x 81 x 128 ซม.4 ชั้น

> โปรเชลฟ์ ดีไซน์ Type III A series. ขนาด 33 x 81 x 128 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางรุ่น โปรเชลฟ์ ดีไซน์ Type II ขนาด 41.5 x 74 x 126 ซม.4 ชั้น.