ชั้นวางหนังสือรุ่นคาน(ริมผนัง) ขนาด 30x90x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือรุ่นคาน(กลางห้อง) ขนาด 60x90x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือรุ่นตาข่าย(ริมผนัง) ขนาด 30x90x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือรุ่นตาข่าย(กลางห้อง) ขนาด 60x90x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือแบบตะแกรง(ริมผนัง)ขนาด 27x97.5x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือแบบตะแกรง(กลางห้อง) ขนาด 54x97.5x150 ซม.4 ชั้น

ชั้นวางหนังสือ stand ขนาด 27x36x147 ซม.

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ ขนาด 35x50x150 ซม.