ลูกค้าต่างประเทศ

ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นอุปทานและความต้องการก็เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นบริษัทของเราจึงมีแนวโน้มในการพัฒนาตามแบบสมัยนิยมเพื่อเพิ่มรายได้และความมั่งคงขององกร ส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราคือการเปิดรับนักลงทุนต่างชาติ ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับนักธุรกิจต่างชาติโดยเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว และ พม่า  ขณะนี้เราได้ดำเนินการต่อไปในแถบประเทศสมาคมอาเซียน ไปจนถึงภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น    การร่วมมือกับนักธุรกิจต่างชาติ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นและชาวอินโดนีเซียมาเยี่ยมชมโรงงานของเรา การจัดจัดแสดงผลงานของเราที่ประเทศพม่า Back

Read More »